Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Informacje ogólne

Informacje ogólne

Kto może być partycypantem

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS „Prawobrzeże” Sp. z .o.o. lub do wskazania innego najemcy. Aby uzyskać takie prawa, partycypant musi zawrzeć ze Spółką umowę o partycypację.

Partycypantem może być:

 • osoba fizyczna, która będzie najemcą lokalu mieszkalnego, w którego kosztach budowy partycypuje;
 • osoba fizyczna, jeżeli uczestnicząc w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nabyła prawo do dysponowania tym lokalem i wskazania najemcy;
 • pracodawca działający w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników;
 • osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę.

Ile to kosztuje?

Zawierając umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy konkretnego lokalu mieszkalnego partycypant zobowiązuje się wpłacić partycypację w wysokości określonej w tej umowie. Najczęściej jest to 25% lub 30% przewidywanych kosztów budowy danego lokalu mieszkalnego. Po zakończeniu inwestycji TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. dokonuje rozliczenia wniesionych partycypacji w stosunku do faktycznych kosztów budowy. Różnica z rozliczenia kwoty partycypacji może wynikać z różnicy pomiędzy kosztami budowy przewidywanymi i faktycznymi oraz pomiędzy powierzchnią użytkową projektowaną a faktyczną lokalu. W przypadku, gdy koszty budowy były wyższe od przewidywanych, partycypant w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia jest zobowiązany wpłacić brakującą kwotę partycypacji. W przypadku, gdy koszty budowy były niższe od przewidywanych, w takim samym terminie Towarzystwo dokonuje zwrotu różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą o wymaganą partycypację na wskazane przez partycypanta konto bankowe.
Koszt budowy 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na inwestycjach zrealizowanych i przewidzianych do realizacji z udziałem partycypantów w latach 2015-2019 kształtuje się na poziomie 4 000 zł, w związku z tym przewidywana wysokość partycypacji przykładowych mieszkań może wynosić:

 • mieszkanie 2-pokojowe małe (około 45 m²)
  45 m² x 4 000 zł x 30% = 54 000 zł
 • mieszkanie 2 – pokojowe duże (około 54 m²)
  54 m² x 4 000 zł x 30% = 64 800 zł
 • mieszkanie 3-pokojowe (około 65 m²)
  65 m² x 4 000 zł x 30% = 78 000 zł

Wysokość partycypacji jest każdorazowo wyliczana indywidualnie w zależności od przewidywanych kosztów budowy 1 m² powierzchni na danym zadaniu inwestycyjnym oraz powierzchni użytkowej konkretnego lokalu mieszkalnego.

Finansowanie partycypacji

Na sfinansowanie wkładu partycypant może przeznaczyć środki własne, środki uzyskane z wycofanego wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną bądź z kredytu bankowego.

 

Wykaz nr 1

Lista osób uprawnionych do zawarcia z Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o .o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

SOWIŃSKIEGO 29C/7

19.02.2018 GODZ. 11:20

BŁOWACKI BARTŁOMIEJ

2

SOWIŃSKIEGO 29C/6

20.02.2018 GODZ. 08:20

MAZUR MAŁGORZATA

3

FREGATY 19/3

22.02.2018 GODZ. 11:45

JANKOWSKI DAMIAN

4

SOWIŃSKIEGO 29A/8

23.02.2018 GODZ. 10:35

MAZUR MAŁGORZATA

5

FREGATY 23/15

26.02.2018 GODZ. 10:01

CZECHOLIŃSKA KRYSTYNA,
CZECHOLIŃSKI KRZYSZTOF

6

FREGATY 21/4

26.02.2018 GODZ. 13:52

NOWAK ADRIAN

7

FREGATY 11/1

27.02.2018 GODZ. 11:48

KĘDZIORSKA TERESA

8

FREGATY 11/9

05.03.2018 GODZ. 15:27

FORNALCZYK JOLANTA

9

SOWIŃSKIEGO 25A/7

07.03.2018 GODZ. 07:50

SOKAL ŁUKASZ ZENON

10

SOWIŃSKIEGO 29E/7

09.03.2018 GODZ. 12:15

KOCYK MAŁGORZATA

11

FREGATY 9/11

12.03.2018 GODZ. 11:35

KONIK JACEK

12

FREGATY 3/2

14.03.2018 GODZ. 13:00

ALEKSANDRA-BRASEWICZ BLECHA,
PIOTR BLECHA

13

SOWIŃSKIEGO 29D/1

14.03.2018 GODZ. 13:00

ALEKSANDRA-BRASEWICZ BLECHA,
PIOTR BLECHA

14

SOWIŃSKIEGO 29A/7

15.03.2018 GODZ. 08:50

NIEPSUJ KAROLINA,
NIEPSUJ MIROSŁAW

15

SOWIŃSKIEGO 25B/1

15.03.2018 GODZ. 12:20

WERNER MARZENA

16

FREGATY 19/10

16.03.2018 GODZ. 13:25

MARSZAŁEK MARZENA

17

SOWIŃSKIEGO 27A/1

19.03.2018 GODZ. 10:50

GRABOWSKA KRYSTYNA,
GRABOWSKI ANDRZEJ

18

FREGATY 1/5

19.03.2018 GODZ. 13:15

OSMAŁEK MARTA

19

FREGATY 3/11

20.03.2018 GODZ. 11:13

SOKOŁOWSKI MICHAŁ

20 SOWIŃSKIEGO 29B/8 29.03.2018 GODZ. 12:00 MARCIN CYBART
21 FREGATY 3/6 04.04.2018 GODZ. 12:55

JOANNA KOWALCZYK,
JAROSŁAW KOWALCZYK

22 SOWIŃSKIEGO 25/7 05.04.2018 GODZ. 15:14 MAGDALENA BILSKA
23 SOWIŃSKIEGO 25/11 06.04.2018 GODZ. 14:15

ALIAKSEI BASIONAK,
VOLHA RABUSHKA

24 SOWIŃSKIEGO 29E/2 10.04.2018 GODZ. 14:00 MARTA GOŁĘBOWSKA
25 FREGATY 11/15 16.04.2018 GODZ. 08:25 MAGDALENA HRYCKIEWICZ
26 FREGATY 15/4 04.05.2018 GODZ. 12:30 KAROL RONOWICZ
27 SOWIŃSKIEGO 29B/4 04.05.2018 GODZ. 13:20

JOANNA PIÓROWSKA-CIMOCH,
MARCIN CIMOCH

28 SOWIŃSKIEGO 29/5 07.05.2018 GODZ. 14:45 MONIKA URBANIAK
29 FREGATY 17/6 09.05.2018 GODZ. 15:00 MAGDALENA WOJNICKA
30 ŚLĄSKA 51/6 19.04.2018 GODZ. 10:15
WNIOSEK UZUPEŁNIONY
09.05.2018
MILENA PALKAJ
31 SOWIŃSKIEGO 25B/7 10.05.2018 GODZ. 11:00

BARTKIEWICZ KATARZYNA,
BARTKIEWICZ KRYSTIANWykaz nr 2

Lista -WARUNKOWA -osób uprawnionych do zawarcia z TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

FREGATY 9/2

16.03.2018 GODZ. 12:55

MAŁECKI KAZIMIERZ

2

SOWIŃSKIEGO 29F/3

28.02.2018 GODZ. 13:35
(UZUPEŁNIONY 08.03.2018)

JAZ JOLANTA

3 SOWIŃSKIEGO 29D/2 23.03.2018 GODZ. 11:05

MARZENA LEWKO,
MIROSŁAW LEWKO

4 FREGATY 9/15 08.05.2018 GODZ. 15:10 MICHAŁ KACZMAREK

Wykaz nr 3

Lista REZERWOWA osób uprawnionych do zawarcia z TBS "Prawobrzeże" Sp. z o. o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych

Lp.

Lokalizacja

Data złożenia wniosku

Wnioskodawca (przyszły najemca)

1

SOWIŃSKIEGO 25B/2

05.03.2018 GODZ. 11:40
(UZUPEŁNIONY 08.03.2018)

GROBELNA ALICJA

2 SOWIŃSKIEGO 27A/1 02.05.2018 GODZ. 14:55

MAGDALENA WIAZOWSKA,
WIKTOR WIAZOWSKI


Do pobrania: