Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
2 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
3 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
4 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
5 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
6 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
7 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
8 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
9 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
10 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
11 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
12 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
13 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
14 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
15 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
16 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
17 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
18 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
19 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
20 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
21 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
22 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
23 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
24 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
25 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
26 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
27 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
28 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
29 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
30 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
31 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
32 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
33 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
34 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
35 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
36 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
37 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
38 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
39 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
40 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
41 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
42 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
43 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
44 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
45 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
46 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
47 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
48 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
49 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
50 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
51 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
52 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
53 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
54 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
55 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
56 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
57 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
58 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
59 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
60 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
61 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
62 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
63 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
64 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
65 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
66 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
67 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
68 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
69 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
70 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
71 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
72 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
73 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
74 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
75 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
76 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
77 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
78 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
79 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
80 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
81 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
82 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
83 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
84 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
85 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
86 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
87 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
88 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
89 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
90 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
91 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
92 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
93 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
94 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
95 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
96 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
97 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
98 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
99 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
100 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
101 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
102 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
103 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
104 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
105 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
106 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
107 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
108 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
109 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
110 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
111 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
112 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
113 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
114 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
115 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
116 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
117 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
118 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
119 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
120 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
121 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
122 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
123 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
124 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
125 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
126 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
127 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
128 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
129 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
130 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
131 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
132 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
133 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
134 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
135 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
136 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
137 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
138 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
139 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
140 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
141 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
142 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
143 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
144 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
145 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
146 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
147 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
148 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
149 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
150 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
151 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
152 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
153 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
154 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
155 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
156 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
157 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
158 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
159 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
160 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
161 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
162 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
163 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
164 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
165 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
166 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
167 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
168 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
169 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
170 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
171 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
172 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
173 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
174 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
175 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
176 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
177 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
178 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
179 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
180 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
181 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
182 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
183 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
184 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
185 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
186 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
187 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
188 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
189 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
190 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
191 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
192 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
193 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
194 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
195 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
196 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
197 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
198 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
199 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
200 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
201 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
202 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
203 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
204 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
205 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
206 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
207 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
208 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
209 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
210 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
211 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
212 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
213 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
214 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
215 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
216 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
217 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
218 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
219 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
220 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
221 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
222 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
223 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
224 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
225 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
226 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
227 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
228 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
229 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
230 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
231 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
232 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
233 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
234 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
235 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
236 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
237 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
238 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
239 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
240 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
241 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
242 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
243 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
244 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
245 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
246 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
247 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
248 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
249 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
250 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
251 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
252 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
253 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
254 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
255 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
256 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
257 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
258 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
259 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
260 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
261 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
262 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
263 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
264 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
265 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
266 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
267 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
268 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
269 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
270 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
271 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
272 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
273 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
274 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
275 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
276 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
277 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
278 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
279 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
280 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
281 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
282 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
283 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
284 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
285 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
286 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
287 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
288 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
289 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
290 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
291 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
292 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
293 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
294 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
295 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
296 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
297 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
298 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
299 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
300 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
301 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
302 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
303 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
304 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
305 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
306 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
307 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
308 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
309 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
310 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
311 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
312 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
313 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
314 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
315 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
316 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
317 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
318 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
319 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
320 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
321 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
322 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
323 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
324 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
325 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
326 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
327 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
328 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
329 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
330 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
331 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
332 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
333 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
334 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
335 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
336 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
337 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
338 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
339 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
340 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
341 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
342 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
343 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
344 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
345 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
346 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
347 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
348 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
349 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
350 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
351 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
352 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
353 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
354 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
355 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
356 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
357 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
358 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
359 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
360 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
361 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
362 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
363 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
364 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
365 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
366 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
367 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
368 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
369 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
370 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
371 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
372 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
373 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
374 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
375 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
376 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
377 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
378 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
379 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
380 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
381 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
382 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
383 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
384 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
385 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
386 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
387 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
388 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
389 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
390 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
391 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
392 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
393 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
394 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
395 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
396 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
397 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
398 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
399 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
400 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
401 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
402 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
403 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
404 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
405 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
406 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
407 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
408 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
409 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
410 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
411 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
412 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
413 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
414 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
415 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
416 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
417 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
418 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
419 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
420 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
421 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
422 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
423 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
424 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
425 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
426 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
427 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
428 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
429 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
430 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
431 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
432 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
433 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
434 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
435 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
436 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
437 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
438 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
439 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
440 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
441 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
442 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
443 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
444 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
445 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
446 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
447 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
448 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
449 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
450 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
451 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
452 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
453 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
454 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
455 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
456 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
457 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
458 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
459 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
460 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
461 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
462 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
463 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
464 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
465 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
466 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
467 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
468 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
469 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
470 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
471 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
472 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
473 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
474 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
475 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
476 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
477 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
478 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
479 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
480 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
481 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
482 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
483 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
484 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
485 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
486 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
487 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
488 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
489 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
490 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
491 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
492 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
493 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
494 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
495 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
496 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
497 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
498 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
499 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
500 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
501 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
502 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
503 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
504 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
505 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
506 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
507 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
508 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
509 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
510 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
511 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
512 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
513 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
514 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
515 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
516 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
517 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
518 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
519 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
520 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
521 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
522 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
523 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
524 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
525 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
526 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
527 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
528 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
529 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
530 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
531 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
532 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
533 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
534 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
535 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
536 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
537 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
538 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
539 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
540 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
541 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
542 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
543 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
544 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
545 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
546 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
547 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
548 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
549 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
550 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
551 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
552 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
553 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
554 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
555 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
556 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
557 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
558 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
559 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
560 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
561 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
562 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
563 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
564 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
565 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
566 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
567 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
568 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
569 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
570 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
571 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
572 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
573 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
574 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
575 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
576 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
577 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
578 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
579 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
580 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
581 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
582 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
583 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
584 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
585 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
586 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
587 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
588 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
589 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
590 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
591 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
592 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
593 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
594 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
595 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
596 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
597 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
598 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
599 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
600 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
601 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
602 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
603 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
604 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
605 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
606 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
607 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
608 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
609 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
610 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
611 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
612 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
613 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
614 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
615 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
616 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
617 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
618 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
619 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18