Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Archiwum


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/6 2018-10-25
2 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 10/9 2018-10-25
3 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6/1A 2018-10-24
4 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41/3 2018-10-24
5 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-10-24
6 Ogłoszenie o zmianie warunków przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9/4 2018-10-24
7 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Śląskiej 41 2018-10-16
8 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-15
9 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Piłsudskiego 26 2018-10-12
10 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 9 2018-10-12
11 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Więckowskiego 6 2018-10-12
12 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-10-11
13 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsc postojowych położonych we wnętrzu kwartału 22 2018-10-11
14 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem miejsca postojowego położonego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 90 2018-10-11
15 Wykaz nr 39/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
16 Wykaz nr 38/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
17 Wykaz nr 36/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
18 Wykaz nr 37/TBSP/2018 z dnia 01 października 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-10
19 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-08
20 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na lokalizację garażu tymczasowego 2018-10-04
21 Wykaz nr 35/TBSP/2018 z dnia 25 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-10-02
22 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin na okres do trzech lat 2018-09-24
23 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-24
24 Wykaz nr 34/TBSP/2018 z dnia 14 września 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-20
25 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu 2018-09-17
26 Wykaz nr 32/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
27 Wykaz nr 33/TBSP/2018 z dnia 7 września 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-17
28 Wykaz nr 30/TBSP/2018 z dnia 03 wrzesnia 2018 r. oddanie w najem w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-10
29 Wykaz nr 31/TBSP/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. oddanie w najem w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-09-07
30 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2018-09-06
31 Wykaz nr 28/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2018-09-03
32 Wykaz nr 29/TBSP/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu położonego na terenie Miasta Szczecin 2018-09-03
33 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-21
34 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-20
35 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przybrzeżnej 8 2018-08-10
36 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości należącej do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. położonej przy ul. Przebrzeżnej 8 2018-08-10
37 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-08
38 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
39 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
40 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
41 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej należącej do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-06
42 Wykaz nr 27/TBSP/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntów należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-08-01
43 Wykaz nr 26/TBSP/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-27
44 Wykaz nr 25/TBSP/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-19
45 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-18
46 Wykaz nr 24/TBSP/2018 r. z dnia 05 lipca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-12
47 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-07-09
48 Wykaz nr 23/TBSP/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-04
49 Wykaz nr 20/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
50 Wykaz nr 21/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
51 Wykaz nr 22/TBSP/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
52 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-07-03
53 Wykaz nr 19/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
54 Wykaz nr 18/TBSP/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wynajęcie w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-06-27
55 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 26/5 2018-06-05
56 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Śląska 41/3 2018-06-05
57 Ogłoszenie tablicowe - Roboty zduńskie - przestawienie oraz postawienie pieców kaflowych 2018-06-05
58 Wykaz nr 17/TBSP/2018 zdnia 23 maja 2018 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-30
59 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-05-24
60 Wykaz nr 16/TBSP/2018 z dnia 07 maja 2018 r. oddanie w najem do dnia 31 grudnia 2020 r. w trybie bezprzetargowym komunalnego lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Szczecin na rzecz organizacji pożytku publicznego 2018-05-10
61 Wykaz nr 15/TBSP/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-09
62 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-05-07
63 Wykaz nr 14/TBSP/2018 oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntu na terenie Miasta Szczecin 2018-05-04
64 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wydzielenia łazienek w sześciu lokalach mieszkalnych 2018-04-27
65 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
66 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-27
67 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży należących do Gminy Miaso Szczecin 2018-04-27
68 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-04-26
69 Ogłoszenie tablicowe - prace dekarsko-blacharskie 2018-04-23
70 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-04-23
71 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji 2018-04-17
72 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
73 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-09
74 Wykaz nr 13/TBSP/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu należącego do GMS 2018-04-09
75 Odwołanie przetargu na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych 2018-04-06
76 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu czterech klatek schodowych 2018-04-04
77 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana piasku w piaskownicach 2018-04-04
78 Wykaz nr 12/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
79 Wykaz nr 11/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-04-04
80 Wykaz nr 10/TBSP/2018 z dnia 26 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-04-04
81 Przetarg nieograniczony - Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława 2018-03-29
82 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego 2018-03-26
83 Przetarg nieograniczony - Wykonanie łazienek w ośmiu lokalach mieszkalnych 2018-03-26
84 Wykaz nr 9/TBSP/2018 z dnia 12 marca 2018 r. oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-03-19
85 Przetarg nieograniczony - Zaprojektowanie i wykonanie instalacji chłodzenia pomieszczeń w budynku przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie wraz ze świadczeniem usługi serwisowej 2018-03-16
86 Wykaz nr 8/TBSP/2018 dot. najmu garażu własność GMS w drodze przetargu ograniczonego 2018-03-09
87 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 2018-03-05
88 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-03-05
89 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego 2018-02-26
90 Ogłoszenie tablicowe - Pielęgnacja, wycinka, przycinka drzew oraz krzewów 2018-02-23
91 Ogłoszenie tablicowe - Stałe świadczenie kompleksowych usług w zakresie przeprowadzek i eksmisji najemców 2018-02-23
92 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych 2018-02-21
93 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
94 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
95 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-20
96 Wykaz nr 6/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
97 Wykaz nr 7/TBSP/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-16
98 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie dwóch niżej wymienionych lokali mieszkalnych 2018-02-14
99 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu 2018-02-14
100 Ogłoszenie o przetargu ustny nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2018-02-13
101 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem miejsc postojowych 2018-02-12
102 Przetarg nieograniczony - opracowanie aneksu do wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy kamienicy przy ul. Ks.Bogusława X 52 2018-02-07
103 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla czterech budynków 2018-02-05
104 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
105 Wykaz nr 5/TBSP/2018 z dnia 31 stycznia 2018 oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-02-05
106 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji 2018-02-02
107 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
108 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym 2018-02-02
109 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Jagiellońskiej 7 oficyna w Szczecinie 2018-01-31
110 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla pięciu budynków 2018-01-30
111 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Monte Cassino 4 Front w Szczecinie 2018-01-29
112 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2018-01-29
113 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jagiellońskiej 9 oficyna, L. Rayskiego 28 oficyna prawa oraz L. Rayskiego 28 oficyna lewa w Szczecinie 2018-01-24
114 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul Oficerskiej 15 w Szczecinie 2018-01-24
115 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji klimatyzatorów stałych i przenośnych 2018-01-24
116 Ogłoszenie tablicowe - świadczenie usług serwisu oraz konserwacji centrali wentylacyjnej 2018-01-24
117 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
118 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-23
119 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. 2018-01-22
120 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Słupskiej 6 w Szczecinie 2018-01-22
121 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Kaszubskiej 65 oficyna w Szczecinie 2018-01-22
122 Wykaz nr 3/TBSP/2018 r. z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
123 Wykaz nr 4/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
124 Wykaz nr 2/TBSP/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze należące do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-22
125 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Gryfińskiej 142 oraz Rydla 74 w Szczecinie 2018-01-19
126 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 oficyna 2018-01-19
127 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego ( użytkowego) 2018-01-19
128 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 16 i 17 w Szczecinie 2018-01-18
129 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 11 i 12 w Szczecinie 2018-01-18
130 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 6 i 9 w Szczecinie 2018-01-17
131 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Jaracza 1B i 10 w Szczecinie 2018-01-17
132 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
133 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2018-01-17
134 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w trzech budynkach mieszkalnych przy w Szczecinie 2018-01-11
135 Przetarg nieograniczony - wykonywanie remontów lokali mieszkalnych 2018-01-11
136 Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej 2018-01-11
137 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Batalionów Chłopskich 89 w Szczecinie 2018-01-10
138 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji budynków przy ul Białej 3 i Kruszcowej 22 w Szczecinie 2018-01-10
139 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu elewacji frontowej 2018-01-10
140 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2018-01-10
141 Wykaz nr 1/TBSP/2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Sczzecin 2018-01-10
142 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Dmowskiego 16 i 55 w Szczecinie 2018-01-09
143 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2018-01-09
144 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2018-01-08
145 Wykaz nr 29/TBSP/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. o oddaniu w najem pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2018-01-08
146 Przetarg niegoraniczony - prace konserwacyjne elektryczne 2018-01-04
147 Ogłoszenie tablicowe - Świadczenie usług konserwacyjnych dźwigów osobowych i platformowych 2017-12-21
148 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego 2017-12-20
149 Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad zabudową mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-12-13
150 Wykaz nr 28/TBSP/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu murowanego należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-12-11
151 Przetarg nieograniczony - wykonanie termomodernizacji ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-12-01
152 Wykaz nr 27/TBSP/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony garażu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-30
153 Ogłoszenie tablicowe - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji dla ośmiu budynków mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
154 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w pięciu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-28
155 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ CZTERECH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE 2017-11-24
156 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-23
157 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w czterech budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-20
158 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat należącej do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-20
159 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie druków blankietów 2017-11-20
160 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie prac remontowych w lokalu użytkowym (piwnica) 2017-11-15
161 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie izolacji pionowej piwnic wraz z uzupełnieniem tynku na elewacji do I piętra 2017-11-14
162 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
163 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
164 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych należących do Gminy Miasto Szczecin 2017-11-13
165 Ogłoszenie tablicowe - Inwentaryzacja gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych 2017-11-09
166 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-11-09
167 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. w ośmiu budynkach mieszkalnych w Szczecinie 2017-11-07
168 Przetarg nieograniczony - Budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Pokładowej, Masztowej, Oficerskiej w Szczecinie 2017-10-31
169 Wykaz nr 26/TBSP/2017 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów na terenie Gminy Miasto Szczecin 2017-10-30
170 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-10-23
171 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji 2017-10-20
172 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
173 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych 2017-10-10
174 Wykaz nr 25/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-10-10
175 Wykaz nr 24/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. o oddaniu w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
176 Wykaz nr 23/TBSP/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-10-10
177 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczenia gospodarczego 2017-10-09
178 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2017-10-06
179 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-10-06
180 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
181 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
182 Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-09-27
183 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-09-25
184 Wykaz Nr 20/TBSP/2017 z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wydzieżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu należącego do Gminy Miasto Szczecin 2017-09-18
185 Wykaz Nr 21/TBSP/2017 z dnia 06 września 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-09-18
186 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
187 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBSP 2017-09-15
188 Wykaz nr 22/TBSP/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-09-15
189 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów położonych w Szczecinie z przeznaczeniem pod handel choinkami 2017-09-12
190 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-09-11
191 Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-09-08
192 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
193 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
194 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
195 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
196 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
197 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów należących do GMS z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2017-08-23
198 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
199 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości gruntowych zabudowanych, przy ul. Kusocińskiego - Głowackiego - Sowińskiego 2017-08-14
200 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 38/13a 2017-08-14
201 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy należący do GMS 2017-08-14
202 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-08-14
203 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
204 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-08-14
205 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
206 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-08-02
207 Wykaz nr 18/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat gruntu należącego do GMS 2017-08-02
208 Wykaz nr 17/TBSP/2017 z dnia 21 lipca 2017 w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-07-28
209 Wykaz nr 19/TBSP/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-26
210 Wykaz Nr 16/TBSP/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego gruntu należącego do GMS 2017-07-24
211 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
212 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
213 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
214 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
215 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
216 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
217 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
218 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
219 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych należących do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-07-12
220 Wykaz nr 13/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego garaży należących do GMS 2017-07-12
221 Wykaz nr 14/TBSP/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego komunalnych lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych należących do GMS 2017-07-12
222 Wykaz nr 15/TBSP/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntu pod garaż tymczasowy należącego do GMS 2017-07-12
223 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
224 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność GMS 2017-07-10
225 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
226 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
227 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
228 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-06
229 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
230 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-05
231 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
232 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-30
233 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
234 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-06-19
235 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-14
236 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
237 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2017-06-07
238 Ogłoszenie tablicowe 2017-06-02
239 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-05-26
240 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność TBSP 2017-05-26
241 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-05-25
242 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-25
243 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-05-25
244 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
245 Wykaz nr 11/TBSP/2017 z dnia 16 maja 2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego pomieszczenia gospodarczego należącego do GMS 2017-05-23
246 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
247 Wykaz nr 10/TBSP/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność GMS 2017-05-17
248 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne murowo-tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o.  2017-05-15
249 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem pod lokalizację garażu tymczasowego 2017-05-15
250 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
251 Ogłoszenie tablicowe 2017-05-09
252 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-05-08
253 Ogłoszenie tablicowe - ochrona garażu 2017-05-05
254 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
255 Wykaz nr 6/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
256 Wykaz nr 7/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
257 Wykaz nr 8/TBSP/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-04
258 Wykaz nr 9/TBSP/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym gruntu będącego własnością GMS 2017-05-04
259 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-28
260 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28
261 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-27
262 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-25
263 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
264 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
265 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-21
266 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych będących własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2017-04-06
267 Ogłoszenie tablicowe 2017-04-04
268 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży i boksów garażowych stanowiących własność GMS 2017-04-03
269 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-04-03
270 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność GMS 2017-04-03
271 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-31
272 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-30
273 Przetarg nieograniczony - Koszenie trawników i cięcie żywopłotów 2017-03-28
274 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ –BUDYNKU I DZIAŁKI GRUNTU NR 6/29 O POW. 0,0367 HA, NA KTÓREJ JEST ON POSADOWIONY, POŁOŻONYCH PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 7B W SZCZECINIE 2017-03-27
275 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2017-03-24
276 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-21
277 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-20
278 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-16
279 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w siedmiu budynkach mieszkalnych 2017-03-15
280 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-13
281 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-10
282 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych 2017-03-10
283 Ogłoszenie tablicowe 2017-03-01
284 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w czterech budynkach mieszkalnych 2017-03-01
285 Wykaz nr 3/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych będących własnością GMS 2017-02-27
286 Wykaz nr 4/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ograniczonego garażu będącego własnością GMS 2017-02-27
287 Wykaz nr 5/TBSP/2017 oddanie w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garaży będących własnością GMS 2017-02-27
288 Ogłoszenie tablicowe 2017-02-24
289 Wykonanie przestawienia minimum 45 szt. maksimum 62 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 15 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-02-24
290 Wykonanie adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie na Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora 2017-02-15
291 Ogłoszenie tablicowe - prace konserwacyjne instalacji elektrycznej 2017-02-14
292 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych 2017-02-13
293 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego 2017-02-09
294 Przetarg ograniczony na najem garażu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin 2017-02-03
295 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w dziewięciu budynkach mieszkalnych 2017-01-23
296 Wykaz nr 2/TBSP/2017 gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia na okres trzech lat stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin 2017-01-20
297 Zakup energii elektrycznej 2017-01-18
298 Wykonywanie remontów lokali mieszkalnych dla potrzeb TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2017-01-13
299 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie przeglądów instalacji gazowych 2017-01-11
300 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
301 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży będących własnością GMS 2017-01-10
302 OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, NA OKRES DO TRZECH LAT 2017-01-04
303 OGŁOSZENIE O KONKURSIE 2016-12-30
304 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-29
305 Wykaz nr 29/TBSP/2016 dot. gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-16
306 Wykaz nr 28/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-12-08
307 Wykonanie dokumentacji instalacji c.o. i c.w.u. oraz termomodernizacji w pięciu budynkach mieszkalnych 2016-12-08
308 Wykaz nr 26/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-24
309 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży komunalnych 2016-11-24
310 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego własność GMS 2016-11-24
311 Wykaz nr 27/TBSP/2016 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2016-11-24
312 Wykaz lokali mieszkalnych położonych w Szczcinie przy ul. Ks. Bogusława X 51 przeznaczonych do sprzedaży w drodze rokowań 2016-11-24
313 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych garaży 2016-11-24
314 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego 2016-11-24
315 Przetarg ustny nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych i pom.gospodarczych 2016-11-24
316 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-11-18
317 Wykaz nr 25/TBSP/2016 dot. wydzierżawienia gruntów komunalnych w drodze przetargu ograniczonego 2016-11-16
318 Wykaz nr 24/TBSP/2016 dot.zmiany przeznaczenia dzierżawionego gruntu 2016-11-16
319 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2016-11-09
320 Wykaz nr 23/TBSP/2016 najem komunalnego lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym 2016-11-09
321 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-11-04
322 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech wymienionych nieruchomości 2016-10-26
323 OSTATNIE MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ 2016-10-25
324 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie czterech nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Sowińskiego, Kusocińskiego, Głowackiego 2016-10-14
325 Wykonanie instalacji c.o. oraz c.w.u. w trzech budynkach przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2016-10-13
326 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-26
327 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-09-26
328 Docieplenie ścian i remont budynku mieszkalnego przy ul. Monte Cassino 6 w Szczecinie 2016-09-22
329 Ogłoszenie tablicowe 2016-09-15
330 Wykaz nr 22/TBSP/2016 dot. lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2016-09-14
331 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-09-14
332 Wykaz nr 20/TBSP/2016 dot. pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-09-14
333 Przetarg nieograniczony - Wykonanie instalacji c.o., c.w.u., wody zimnej oraz termomodernizacji 2016-09-12
334 Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. Ks. Bogusława X 51 2016-09-12
335 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu 6/29 połozonej przy al. Woj. Polskiego 7b 2016-09-07
336 Wykaz 19/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod umieszczenie garażu tymczasowego 2016-09-05
337 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 34/23 Slaska 2016-09-01
338 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych przy ul. ks. Bogusława X 51 2016-08-25
339 Wykaz nr 18/TBSP/2016 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 2016-08-18
340 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 9 2016-08-17
341 Wykaz nr 17/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych na najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-29
342 Wykaz nr 14/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
343 Wykaz nr 15/TBSP/2016 dot. komunalnych garazy przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2016-07-26
344 Ogłoszenie o przetargu na najem miejsc postojowych w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-26
345 Wykaz nr 13/TBSP/2016 dot.wydzierżawienia gruntów w drodze bezprzetargowej 2016-07-26
346 Wykaz nr 16/TBSP/2016 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2016-07-26
347 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-07-26
348 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży wł. TBSP 2016-07-19
349 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2016-07-18
350 Ogłoszenie tablicowe 2016-07-14
351 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 212 2016-07-13
352 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu przy ul. Jagiellońskiej 90 2016-07-13
353 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji 2016-07-11
354 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego 2016-06-27
355 Budowa III etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2016-06-15
356 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-13
357 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
358 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych wł. GMS 2016-06-08
359 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2016-06-08
360 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-06-08
361 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej ( tzw. Grota) 2016-06-08
362 Wykaz nr 12/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego oddania w dzierżawę gruntu komunalnego 2016-06-07
363 Ogłoszenie tablicowe 2016-06-03
364 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem ul. Nastrojowa 2016-06-03
365 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2016-06-03
366 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-06-03
367 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-06-03
368 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 9 2016-06-03
369 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsca postojowego w garażu Jagiellońska 90 2016-06-01
370 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2016-06-01
371 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-23
372 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
373 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-20
374 Wykaz nr 9/TBSP/2016 gruntów komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
375 Wykaz nr 11/TBSP/2016 dot. komunalnego gruntu zabudowanego przeznaczonego do wydzierżawienia 2016-05-18
376 Wykaz nr 5/TBSP/2016 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
377 Wykaz nr 8/TBSP/2016 dot. komunalnych gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-05-18
378 Wykaz nr 7/TBSP/2016 dot. komunalnego obiektu przeznaczonego do oddania w najem 2016-05-18
379 Wykaz nr 10/TBSP/2016 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2016-05-18
380 Wykaz nr 6/TBSP/2016 dot. komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2016-05-18
381 Przetarg nieograniczony - wykonanie dokumentacji projektowej Obr. Stalingradu 20 i 21 w Szczecinie 2016-05-13
382 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
383 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-11
384 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży komunalnych 2016-05-09
385 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
386 Ogłoszenie tablicowe 2016-05-02
387 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Dąbie, Wielgowo, Płonia, Słoneczne, Majowe 2016-04-29
388 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-29
389 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu Gwarna - Nastrojowa 2016-04-28
390 Prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie. 2016-04-28
391 Ogłoszenie tablicowe 2016-04-27
392 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Więckowskiego 7 2016-04-21
393 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech lokali 2016-04-21
394 Prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża "TBS Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2016-04-19
395 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2016-04-18
396 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
397 Prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. – dzielnice: Żydowce, Klucz, Zdroje, Podjuchy, Kijewo i Klęskowo 2016-04-18
398 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
399 Wymiana stolarki okiennej z drewna sosnowego warstwowo klejonego w rejonie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-13
400 Wykaz nr 3/TBSP/2016 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym 2016-04-12
401 Wykaz nr 4/TBSP/2016 garaże komunalne w trybie przetargu nieograniczonego 2016-04-12
402 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem terenu wraz z pawilonem Nastrojowa 2016-04-12
403 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
404 Rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Oficerska 4 i 4a w Szczecinie 2016-04-08
405 Wykonanie przestawienia minimum 46 szt. maksimum 51 szt. i postawienia minimum 9 szt. maksimum 12 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2016-04-05
406 Wykaz nr 2/TBSP/2016 dot. dzierżawy gruntu Łubinowa 80 2016-03-24
407 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali 2016-03-18
408 Wykaz 1/TBSP/2016 dot. bezprzetargowego wynajęcia lokalu 2016-03-16
409 Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2016-03-10
410 przeprowadzki i eksmisje najemców 2016-03-04
411 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2016-02-24
412 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 11 2016-02-24
413 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
414 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2016-02-24
415 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu oraz pawilonu handlowego 2016-02-24
416 Wymiana kotłów gazowych c.o. i c.w.u. 2016-02-18
417 Wykaz lokali użytkowychprzy ul. Śląskiej przeznaczonych do najmu 2016-01-20
418 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2016-01-13
419 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2016-01-13
420 Przetarg nieograniczony - Pielęgnacja, sadzenie i wycinanie drzew 2016-01-08
421 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego Biała 6 2015-12-22
422 Przetarg ustny nieograniczony na najem Obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-12-22
423 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej tzw. Grota 2015-12-22
424 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej 51-54 2015-12-18
425 Wykaz nr 27/2015 dot. komunalnego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do oddania w najem 2015-12-04
426 Wykaz nr 24/TBSP/2015 dot. garaży własność Gmina Miasto Szczecin przetarg nieograniczony 2015-12-01
427 Wykaz nr 23/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
428 Wykaz nr 25/TBSP/2015 dot. garazy wł. gmina Miasto Szczecin przetarg ograniczony 2015-12-01
429 Wykaz nr 22/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
430 Wykaz nr 26/TBSP/2015 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej wł. Gmina Miasto Szczecin 2015-12-01
431 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Śląskiej w Szczecinie 2015-11-19
432 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-11-16
433 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
434 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym 2015-11-09
435 Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-11-09
436 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc w garażu Jagiellońska 90 2015-11-09
437 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-11-09
438 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Bogusława X 51 2015-11-09
439 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-11-09
440 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-11-09
441 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP 2015-11-06
442 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości pod umieszczenie reklamy 2015-11-02
443 Wykaz nr 21/TBSP/2015 nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-10-12
444 Najem terenu z pawilonem handlowym Nastrojowa 2015-10-05
445 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-10-05
446 Przetarg nieograniczony - KOMPLEKSOWY PROGRAM UBEZPIECZENIOWY TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO „PRAWOBRZEŻE” SP. Z O.O. 2015-10-05
447 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego przy ul. Bogusława X 51 LU2 2015-10-02
448 Odwołanie przetargu na najem lokali użytkowych własność Gmina miasto Szczecin w części dot. Młodzieży Polskiej 28 2015-09-29
449 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-09-25
450 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
451 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu Dziennikarska 11 2015-09-25
452 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-09-25
453 Przetarg ustny nieograniczony na najem garażu Dziennikarska 7 2015-09-25
454 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-09-25
455 Przetarg nieograniczony - malowanie klatek schodowych 2015-09-23
456 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-09-08
457 WYKAZ Nr 20/TBSP/2015 2015-09-01
458 WYKAZ Nr 19/TBSP/2015 2015-09-01
459 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych 2015-08-26
460 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży 2015-08-26
461 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczeń gospodarczych 2015-08-26
462 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży 2015-08-26
463 Roboty budowlane - Budowa II etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2015-08-25
464 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2015-08-05
465 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-07-31
466 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu przy ul. Dziennikarskiej 7 2015-07-31
467 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-31
468 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2015-07-22
469 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w kwartale 22 2015-07-22
470 przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2015-07-22
471 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-07-21
472 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-07-21
473 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu wraz z pawilonem handlowym przy ul. Nastrojowej 2015-07-21
474 Wykaz nr 18/TBSP/2015 dot.garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2015-07-20
475 Wykaz nr 19/TBSP/2015 dot.pomieszczenie gospodarcze przeznaczone do oddania w najemi 2015-07-20
476 Wykaz 16/TBSP/2015 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 2015-07-20
477 Wykaz nr 17/TBSP/2015 dot. garaży komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargów ograniczonych 2015-07-20
478 Wykaz nr 20/TBSP/2015 dot. komunalnego lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2015-07-20
479 Wykaz nr 15/TBSP/2015 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2015-07-20
480 Przetarg nieograniczony - Termomomodernizacja oraz usprawnienie instalacji CO, CWU w budynku przy ul. Borowej 14, 16, 18 w Szczecinie 2015-07-07
481 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-07-02
482 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2015-06-29
483 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-06-25
484 Odwołanie przetargu na najem lokalu uzytkowego przy ul. ks. Bogusława X 51 2015-06-25
485 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsca postojowego w kwartale 22 2015-06-23
486 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali uzytkowych własność TBSP 2015-06-23
487 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-06-23
488 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-06-23
489 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBS 2015-06-23
490 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenu warz z pawilonem handlowym własność TBSP 2015-06-23
491 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie oddziału TBS „Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-06-22
492 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
493 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
494 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
495 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-06-17
496 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
497 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-06-17
498 Przetarg nieograniczony - Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obr. Stalingradu 21 w Szczecinie 2015-06-16
499 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklamy 2015-06-10
500 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-06-03
501 Przetarg nieograniczony - Termomodernizacja oraz wykonanie instalacji c.o., c.w.u. oraz zimnej wody w budynku przy ul. Ks. Bogusława X 52 w Szczecinie 2015-06-03
502 Przetarg nieograniczony - termomodernizacja ul. Śląska 2 oficyna i Śląska 3 oficyna 2015-05-28
503 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-05-22
504 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
505 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-05-22
506 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu usługowego Bogusława X 51 2015-05-22
507 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-05-22
508 Przetarg niegraniczony - docieplenie elewacji budynku mieszkalnego ul. Obrońców Stalingradu 21 2015-05-22
509 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-05-22
510 Wykaz nr 14/TBSP/2015 komunalne pomieszczenie gospodarcze 2015-05-20
511 Wykaz nr 9/TBSP/2015 komunalny lokal użytkowy Oficerska 2015-05-20
512 Wykaz nr 11/TBSP/2015 komunalne garaże przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2015-05-20
513 Wykaz nr 13/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem pod umieszczenie reklam 2015-05-20
514 Wykaz nr 12/TBSP/2015 dzierżawa nieruchomości komunalnej zabudowanej 2015-05-20
515 Wykaz nr 10/TBSP/2015 garaże komunalne przeznaczone do oddania w najem w trybie przetargu ograniczonego 2015-05-20
516 Wykaz nr 8/TBSP/2015 komunalne lokale użytkowe 2015-05-20
517 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali 2015-05-18
518 Przetarg nieograniczony - usługi dezynfekcji i dezynsekcji 2015-05-15
519 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjno-remontowe w lokalach mieszkalnych przygotowanych do zasiedlenia w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. w Szczecinie 2015-05-08
520 Wykaz nr 7/TBSP/2015 najem lokalu uzytkowego w trybie bezprzetargowym 2015-05-06
521 Wykaz nr 6/TBSP/2015 dot. garażu przeznaczonego na najem w trybie bezporzetargowym 2015-04-27
522 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych przy ul. Bogusława X 51 własność TBSP 2015-04-23
523 Wykaz nr 5/TBSP/2015 nieruchomośc gruntowa przeznaczona do wydzierżawienia w trybie przetargu ograniczonego 2015-04-20
524 Przetarg nieograniczony - Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych 2015-04-10
525 Wykaz nr 4/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-30
526 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu do lat 3, własność Gmina Miasto Szczecin 2015-03-27
527 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-03-26
528 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-03-26
529 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc TBSP 2015-03-26
530 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własnośc TBSP 2015-03-26
531 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2015-03-26
532 Odwołanie przetargu na dzierżawę grunt Granitowa 45 2015-03-24
533 Wykaz nr 3/TBSP/2015 grunty przeznaczone do wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego 2015-03-02
534 Wykaz nr 2/TBSP/2015 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2015-03-02
535 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu 2015-03-02
536 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych Jagiellońska 90 2015-02-20
537 Przetarg ustny nieograniczony na najem z połączeniem lokali użytkowych Wojska Polskiego 53 2015-02-20
538 Przetarg ustny nieograniczony na najem miejsc postojowych Wojska Polskiego 2015-02-20
539 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2015-02-20
540 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2015-02-20
541 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych kwartał 22 2015-02-20
542 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własność TBSP 2015-02-20
543 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu na okres do 3 lat , własnosć Gmina Miasto Szczecin 2015-02-06
544 Odwołanie przetargu na dzierżawę gruntu Granitowa 45 2015-02-04
545 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2015-02-04
546 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własnośc Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
547 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Oficerskiej 1,2 2015-01-29
548 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
549 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
550 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej własność Gmina Miasto Szczecin 2015-01-29
551 Przetarg ustny ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego 2015-01-29
552 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej 2015-01-21
553 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 2015-01-16
554 Wykaz nr 1/TBSP/2015 dzierżawa gruntu komunalnego do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2015-01-16
555 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntu komunalnego do lat 3 lat 2015-01-16
556 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2015-01-16
557 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów pod lokalizację garaży tynczasowych 2015-01-16
558 Przetarg nieograniczony - wykonanie instalacji CO i CW przy ul. Obr. Stalingradu 21 oficyna 2014-12-29
559 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-12-22
560 Wykaz nr 33/TBSP/2014 lokali uzytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-12-08
561 Wykaz nr 34/TBSP/2014 gruntów przeznaczonych do dzierżawy do lat 3 w trybie bezprzetargowym 2014-12-08
562 Wykaz nr 35/TBSP/2014 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu nieograniczonego 2014-12-08
563 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali własność TBSP 2014-12-04
564 Wykaz nr 27/TBSP/2014 dot. nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
565 Wykaz nr 29/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
566 Wykaz nr 23/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
567 Wykaz 26/TBSP/2014 nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
568 Wykaz nr 32/TBSP/2014 grunty z przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych do oddania w dzierżawe w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
569 Wykaz nr 24/TBSP/2014 dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
570 Wykaz nr 28/TBSP/2014 dot. garaży przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu nieograniczonego 2014-12-01
571 Wykaz nr 25/ TBSP/2014 dot. pomieszczenia gospodraczego przeznaczonego do oddania w najem w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
572 Wykaz nr 30/TBSP/2014 dot gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia do lat 3 w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
573 Wykaz nr 31/TBSP/2014 gruntyz przeznaczeniem pod lokalizację garazy tymczasowych, do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ograniczonego 2014-12-01
574 Przetarg nieograniczony -wykonanie instalacji co i cw przy ul. Dąbskiej w Szczecinie 2014-11-20
575 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-11-13
576 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-11-13
577 Przetarg ustny nieograniczony na najem wraz przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-11-13
578 Przetarg ustny nieograniczony na najem terenów z przeznaczeniem pod handel choinkami 2014-10-30
579 Wykaz nr 23/TBSP/2014 bezprzetargowe wynajęcie lokalu użytkowego 2014-10-27
580 Wykaz nr 22/TBSP/2014 teren komunalny dzirażawa bezprzetargowa 2014-10-24
581 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
582 Przetarg ustny nieograniczony na najem garaży własność Gmina Miasto Szczecin 2014-10-15
583 Informacja o anulowaniu wykazów 2014-10-07
584 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych wraz z przeprowadzeniem inwestycji mającej na celu scalenie lokali w jeden lokal 2014-10-01
585 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-10-01
586 Przetarg nieograniczony - Kompleksowy program ubezpieczeniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2014-09-24
587 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja przy ul. Obrońców Stalingradu 23 oficyna 2014-09-16
588 Wykaz nr 21/TBSP/2014 dot. lokali komunalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-09-02
589 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe grunty komunalnego do lat trzech 2014-08-28
590 Wykaz 18/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży do wynajęcia w drodze przetargu nieograniczonego 2014-08-20
591 Wykaz nr 20/TBSP/2014 dot. komunalnych pomieszczeń gospodarczych na najem 2014-08-20
592 Wykaz nr 19/TBSP/2014 dot. komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ograniczonego 2014-08-20
593 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali wraz z przeprowadzaniem inwestycji scalenia lokali w jeden lokal 2014-08-18
594 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-08-18
595 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-08-14
596 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego - obiektu przy ul. Oficerskiej 2014-08-11
597 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 2014-08-11
598 przetarg ustny ograniczony na dzierżawe nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat 2014-08-07
599 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
600 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-08-06
601 Wykaz nr 15/TBSP/2014 dot. lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin przeznaczonych na najem 2014-07-17
602 Wykaz nr 16/TBSP/2014 dot.pomieszczeń przy Gdańskiej 16 przeznaczonych na najem 2014-07-17
603 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres do trzech lat. 2014-07-17
604 Wykaz nr 17/TBSP/2014 dot. najmu obiektu przy ul. Oficerskiej 1,2, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-07-17
605 Przetarg ustny nieograniczony n awydzierżawienie nieruchomości pod umieszczenie reklam 2014-07-16
606 Przetarg nieograniczony - budowa I etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej w Szczecinie 2014-07-11
607 Wykaz nr 13/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego gruntów komunalnych 2014-07-10
608 Wykaz nr 14/TBSP/2014 dot. wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-07-10
609 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-06-30
610 Przetarg ustny nioegraniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-30
611 Przetarg ustny ograniczony na najem garaży własność TBSP 2014-06-18
612 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-06-17
613 Wykaz nr 12/TBSP/2014 dotycząc wydzierżawienia gruntów własność Gmina Miasto Szczecin do lat 3 2014-06-12
614 Wykaz nr 11/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ograniczonego terenów z przeznaczeniem pod lokalizacje garazy tymczasowych 2014-06-12
615 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawe gruntu z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy 2014-06-09
616 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie 2014-06-09
617 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc TBSP 2014-06-04
618 Wykaz nr 10/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia nieruchomości w celu umieszczenia reklamy ( własność Gmina Miasto Szczecin) 2014-06-02
619 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych w garazu wielostanowiskowym Jagiellońska 90 2014-06-02
620 Przetar ustny ograniczony na najem garaż przy ul. Dziennikarskiej 9 własność TBSP 2014-06-02
621 Wykaz Nr 9/TBSP/2014 dotyczący wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu własność Gmina Miasto Szczecin 2014-06-02
622 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność TBSP 2014-05-23
623 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenu własność TBSP pod lokalizację garażu tymczasowego 2014-05-23
624 Przetarg nieograniczony - wymiana stolarki okiennej 2014-05-23
625 Przetarg ograniczony - utrzymanie czystości 2014-05-14
626 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
627 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-04-28
628 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2014-04-28
629 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne murowo - tynkarskie i malarskie w rejonie prawobrzeża 2014-04-28
630 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat ( "Grota") 2014-04-23
631 Wykaz nr 6/TBSP/2014 wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 2014-04-08
632 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, na okres do trzech lat 2014-04-07
633 Przetag ustny ograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
634 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów komunalnych z przeznaczeniem pod garaże tymczasowe 2014-04-02
635 Wykaz nr 5/TBSP/2014 nieruchomośc gruntowa zabudowana przeznaczona do wydzierżawienia, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-03-28
636 Wykaz nr 7/TBSP/2014 pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Miasto Szczecin, przeznaczone na najem 2014-03-28
637 Wykaz nr 6/TBSP/2014 lokale użytkowe własnośc Gmina Szczecin przeznaczone na najem 2014-03-28
638 Wykaz nr 8/TBSP/2014 lokal użytkowy położony przy ul. Ofiicerskiej 1 przeznaczony do oddania w najemWYKAZ Nr 8/TBSP/ 2014 z dnia 24 ma 2014-03-28
639 Przetarg ustny ograniczony na najem garazu przy ul. Dziennikarskiej 9 2014-03-26
640 Przetarg nieograniczony - Kompleksowa renowacja zabudowy kwartału 40: pomiędzy ul. Obrońców Stalingradu i Śląską w Szczecinie - dokończenie 2014-03-21
641 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne ślusarskie 2014-03-19
642 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon Oddziału 2014-03-19
643 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne elektryczne - rejon prawobrzeża 2014-03-19
644 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Prawobrzeże 2014-03-18
645 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne stolarsko ciesielskie i szklarskie - Oddział 2014-03-18
646 Wykaz nr 3/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia gruntów pod garaże tymczasowe w drodze przetargu ograniczonego 2014-03-11
647 Wykaz nr 2/TBSP/2014 dot. dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże blaszane w drodze przetargu nieograniczonego 2014-03-11
648 Wykaz nr 4/ TBSP/2014 dot. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej 2014-03-11
649 Wykaz nr 1/TBSP/2014 bezprzetargowe wydzierżawienie gruntów własność Gmina Szczecin 2014-03-07
650 Przetarg nieograniczony - roboty zduńskie 2014-03-04
651 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-03-04
652 Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę terenów położonych w Szczecinie na czas oznaczony 2014-02-28
653 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2014-02-20
654 Przetarg ustny ograniczony na najem miejsc postojowych własność TBSP 2014-02-10
655 Przetarg ustny nieograniczony na najej obiektu przy ul. Oficerskiej 1, własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
656 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
657 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń położonych przy ul. Gdańskiej 16, własnośc Gmina Miasto Szczecin 2014-01-27
658 Wykaz nr 91/TBSP/2013 dot. wydzierżawienia gruntu w trybie bezprzetargowym 2014-01-02
659 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-12-23
660 Wykaz 89/TBSP/2013 komunalne pomieszczenia przy ul. Gdańskiej 16 przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
661 Wykaz nr 88/TBSP/2013 komunalne lokale użytkowe przeznaczone do oddania w najem 2013-12-23
662 Wykaz 90/TBSP/2013 komunalny obiekt przy ul. Oficerskiej 1 przeznaczony do oddania w najem 2013-12-23
663 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego własność TBSP 2013-11-15
664 Przetarg ustny ograniczony na najem garażu własnośc Gmina Szczecin 2013-10-30
665 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej na czas oznaczony 15 lat 2013-10-30
666 Przetarg nieograniczony - prace konserwacyjne dekarsko-blacharskie w rejonie oddziału TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. 2013-10-29
667 Przetarg ustny ograniczony na najem garazy własność Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
668 Przetarg ustny nieograniczony na najem garazy własnośc Gmina Miasto Szczecin 2013-10-14
669 Wykaz nr 87/TBSP/2013 garaż komunalny przeznaczony do oddania w najem 2013-10-10
670 Wykaz nr 86/TBSP/2013 komunalna nieruchomość gruntowa zabudowana 2013-10-10
671 Przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Obr. Stalingradu w Szczecinie 2013-10-10
672 Przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 16 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
673 Przetarg ustny nieograniczony na najem obiektu przy ul. Oficerskiej 1 własność Gmina Szczecin 2013-10-09
674 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali własność Gmina Szczecin 2013-10-09
675 Przetargi ustne ograniczone na dzierżawę terenów własność Gmina Szczecin z przeznaczeniem pod lokalizację garaży tymczasowych 2013-10-07
676 Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych własność TBSP 2013-10-04
677 Wykaz nr 83/TBSP/2013 komunalny lokal użytkowy 2013-09-18
678 Wykaz nr 84/TBSP/2013 dot.komunalnych garaży do oddania w najem 2013-09-18