Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych położonych w centrum Szczecina

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łacznie czterech nieruchomości gruntowych położonych w centrum Szczecina

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE CZTERECH NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH

 

stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie

 

 

Lp.

 

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 

Adres nieruchomości

Księga wieczysta

 

Pow. działki

 

 

cena wywoławcza

łącznie

za cztery (4) nieruchomości

 

wysokość postąpienia

 

 

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny nabycia nieruchomości

 

1.

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3/10, obręb 1045 Śródmieście, zabudowaną pięcioma budynkami,

 

Szczecin

ul. J. Sowińskiego

 

KW SZ1S/00167682/4

 

0,2947 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.950.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

495.000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

494.500,00 zł

2.

nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3/11, obręb 1045 Śródmieście, zabudowaną jednym budynkiem

Szczecin

ul. J. Sowińskiego

ul. J. Kusocińskiego

 

KW SZ1S/00167683/1

 

0,2935 ha

 

 

3.

 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 3/12, obręb 1045 Śródmieście,

zabudowaną dwoma budynkami

Szczecin

ul. B. Głowackiego

 

KW SZ1S/00167681/7

 

0,0417 ha

 

 

4.

 nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę 3/13, obręb 1045 Śródmieście,

zabudowaną jednym budynkiem

 

Szczecin

ul. J. Kusocińskiego

 

KW SZ1S/00167679/0

 

0,0267 ha

 

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 KWIETNIA 2018 r. O GODZINIE 0930 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
przy ul. Winogronowej 11F, w sali 1.19 (I piętro).

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli wziął w nim udział chociażby jeden uczestnik. Licytacja będzie ważna, gdy którykolwiek z uczestników przetargu dokona postąpienia i zostanie mu udzielone przybicie. TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu do czasu otwarcia przetargu, odwołania lub zmiany jego warunków najpóźniej na 3 dni przed otwarciem przetargu,zamknięcia przetargu bez jego rozstrzygnięcia bez podawania przyczyn oraz unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn, w terminie 3 miesięcy od daty przeprowadzenia/otwarcia przetargu.

Informacji o warunkach przetargu udzielają pracownicy Spółki TBSP pod numerem telefonu  91 461 36 92 wew. 125,186.

Nieruchomości można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z administratorem, tel. 91 43 364 37 wew. 17.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce przetargi.