Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

LOKALU UŻYTKOWEGO

Lp.

 

 

 

Adres, rodzaj lokalu, wielkość udziału w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu,               nr działki, obr., nr Księgi Wieczystej lokalu

Powierzchnia lokalu (m2), położenie              (kondygnacja)

cena wywoławcza za lokal wraz  z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu

Wadium

ogółem

na koszty przetargu

na poczet ceny

 nabycia

1.

 

Szczecin                            ul. Jagiellońska 86/U1

lokal niemieszkalny (użytkowy)                    udział 76/1000, 

nr działki 61, obręb 1035 Śródmieście 35

KW SZ1S/00201571/4

Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego -- 82,91 m2, w tym:

  1. pow. lokalu-45,97 m2  (dwa pomieszczenia, korytarz- magazyn, zaplecze z wc);
  2. pow. pomieszczenia przynależnego

  (piwnicy)-  36,94 m2.

Kondygnacja (-1)

95.000,00 zł

9.500,00  zł

500,00 zł

9.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy  ul. Winogronowej 11F w pokoju 1.19 ( I piętro)

Przetarg uważa się za ważny, jeżeli chociaż jedna osoba, która wpłaciła wadium, stawi się na przetarg.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu znajdują się na stronie internetowej Spółki TBS „Prawobrzeże” www.tbsp.szczecin.pl. oraz można je uzyskać pod nr tel. 461-36-92 wew. 125, 186. Informacje o stanie technicznym lokalu i terminie oględzin lokalu można uzyskać pod nr tel. 91 434-74-50 wew.23.

Zastrzega się, iż TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg, zamknąć przetarg bez rozstrzygnięcia lub zmienić jego warunki, bez podawania przyczyn, na zasadach określonych w warunkach przetargu.