Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / O nas Aktualności / Wniosek o zmianę stawek czynszu - najem lokali, dzierżawa nieruchomości

Wniosek o zmianę stawek czynszu - najem lokali, dzierżawa nieruchomości

Wobec podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
i prowadzących w najmowanych lokalach i na dzierżawionych nieruchomościach lub ich częściach następującą działalność:

  1. polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30);
  2. dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  3. basenów,  aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniami wskazanymi w § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
  4.  usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z);
  5. wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z) oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania) (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.Z).

istnieje możliwość zmiany miesięcznych stawek czynszu netto najmu lub dzierżawy.

Za najem lokali użytkowych, dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części, w okresie od dnia 24 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. ustalona zostaje stawka w wysokości 1 zł/m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku lokali użytkowych położonych w nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej ustalona zostanie stawka czynszu (netto) w wysokości kosztów zarządu nieruchomością wspólną, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz.1910).

Zmiana stawek czynszu w przypadku już zawartej umowy nastąpi w formie podpisania aneksu do tejże umowy. W tym celu należy złożyć właściwy wniosek - WZORY PONIŻEJ.

Podpisany wniosek można przesłać pocztą, złożyć w siedzibie Towarzystwa przy ul. Winogronowej 11 F i w Oddziale Spółki, ul. Mariacka 24 (poprzez wrzucenie do skrzynki) lub przesłać mailem na adres sekretariat@tbsp.szczecin.pl  (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku).

Wzór wniosku: wniosek o zmniejszenie stawki czynszu