Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Sprzedaz Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” informuje, w terminie określonym w Zaproszeniu do składania ofert na łączne nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczecinie, stanowiących działki nr 211 i 212 obr. 1035 Śródmieście ( tj. do dnia 26.10.2018r. do godz. 10.00) nie wpłynęła żadna oferta.