Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe

Ogłoszenie tablicowe

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie usługi pn: ,,Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy

ul. Gwarnej 1-15, ul. Puckiej, ul. Wejherowskiej, ul. Koszarowej 5-9

oraz ul. Młodzieży Polskiej 44-54 w Szczecinie”.

(dot. 58/Z/17)

 

(21.04.2017r.) Zaproszenie

            Zamawiający informuje, iż uwagi na oczywistą omyłkę pisarską, zawartą w tekście Zaproszenia do złożenia oferty cenowej,  w pkt 3. należy wykreślić ppkt 2.