Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji

Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piłsudskiego 24c

reprezentowana przez: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Winogronowej 11F, 70 – 771 Szczecin

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na wykonanie robót pn: ,,Wykonanie remontu wraz z dociepleniem elewacji w budynku przy ul. Piłsudskiego 24c w Szczecinie”.

 (dot. 202/Z/17)

 

(20.10.2017r.) Zaproszenie

Zamawiający informuje, iż termin wykonania przedmiotu zamówienia zostaje przedłużony do 30.04.2018 roku.

Informujemy, iż z Zamawiający odstępuje od realizacji przedmiotowego zamówienia.