Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Przetargi

Przetargi - Roboty, usługi, dostawy

Kontakt: zamowienia@tbsp.szczecin.pl, tel.: 91 461 36 92 w. 129


l.p. Tytuł Data Publikacji
1 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-10-17
2 Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie 2017-10-06
3 Przetarg nieograniczony - Utrzymanie czystości 2017-10-06
4 Ogłoszenie tablicowe - wykonanie robót dekarsko-blacharskich 2017-09-08
5 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie remontu trzech klatek schodowych 2017-09-06
6 Ogłoszenie tablicowe - Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z wyminą pionów zimnej wody oraz naprawą systemu wentylacji 2017-09-06
7 Przetarg nieograniczony - Budowa II etapu zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej przy ul. Głowackiego, Sowińskiego, Kusocińskiego w Szczecinie 2017-09-01
8 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w dwóch budynkach 2017-08-31
9 Ogłoszenie tablicowe - Załadunek, wywóz oraz utylizacja odpadów komunalnych 2017-08-17
10 Ogłoszenie tablicowe - remont trzech klatek schodowych 2017-08-14
11 Ogłoszenie tablicowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad adaptacją lokalu użytkowego 2017-08-10
12 Ogłoszenie tablicowe - opracowanie wielobranżowej koncepcji instalacji chłodzenia 2017-07-21
13 Przetarg nieograniczony - Budowa IV etapu osiedla mieszkaniowego przy ul. Koszarowej 2017-07-20
14 Ogłoszenie tablicowe - Prace konserwacyjne instalacji wodno - kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w rejonie prawobrzeża 2017-07-19
15 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
16 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w pięciu budynkach 2017-07-18
17 Ogłoszenie tablicowe - Wymiana instalacji elektrycznej WLZ w trzech budynkach 2017-07-18
18 Ogłoszenie tablicowe - Przeprowadzenie rocznych przeglądów budowlanych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego w zasobach będących własnością TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. 2017-07-14
19 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-13
20 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-10
21 Ogłoszenie tablicowe 2017-07-07
22 Przetarg nieograniczony - wywóz nieczystości płynnych 2017-07-06
23 Przetarg nieograniczony - Sprzątanie siedziby 2017-06-26
24 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-06-08
25 Przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej 2017-05-23
26 Przetarg nieograniczony - Wykonanie termomodernizacji trzech budynków przy ul. Więckowskiego 3 i 6 w Szczecinie 2017-05-17
27 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne ślusarskie w rejonie TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-11
28 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie prawobrzeża TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-05-04
29 Przetarg nieograniczony - Prace konserwacyjne stolarsko-ciesielskie i szklarskie w rejonie Oddziału TBS Prawobrzeże Sp. z o.o. 2017-04-28